elementów|materiałów} są uzyskane w oparciu

Rate this item
(0 votes)
06 July, 2019
iniejsze sondowanie dotyczy analizy wyników usg-????? syntetyzowane nano-hierarchiczna krzem-??-fosforan - Sapo - katalizatora w metanol-w-światło-olefin sprawa sądowa Mto. Klasyczny sposób, czyli szpiczaka regresji liniowej mlr oraz poliwęglan komorowy dwóch metod, tj. genetycznego programowania Gpu i plyty poliwęglanowe tanie sztucznych sieci neuronowych InstrumentÓw zostały wykorzystane do modelowania właściwości nano-hierarchiczna Sapo - katalizatora. Badano wpływ najważniejszych parametrów ??????? synteza nano-hierarchiczna Sapo - katalizatora, tego typu w jaki sposób krystalizacja swojego czasu, czas promieniowanie ultradźwiękowe, ultradźwiękowe potęga, ilość organicznego szablonu ??? Dea i poliwęglan komorowy nanorurek węglowych Und na jego zdolność produkcyjna metanolu i poliwęglan komorowy konwersji lekkich olefin selektywność w Mto procesie.wyniki wykazały, że modele uzyskuje się zbytnio pomocą metody Gp miała maksymalną sumienność do przygotowania i poliwęglan komorowy weryfikacji danych. tym Samym model karty graficznej zostały wykorzystane w takowych przewidzieć wpływ podstawowych parametrów syntezy ??????? nano-hierarchiczna Sapo - katalizatora. Przecież optymalny katalizator spośród wysokiej wydajności w lekkich olefin było założyć, zbytnio pomocą algorytmu genetycznego do optymalizacji. Genetyczne modele zostały wykorzystane jako funkcji oceny algorytmu genetycznego ha. uzyskano znakomitą umowę pośrodku wynikami modeli Gp na rzecz optymalnego katalizatora i wyników eksperymentalnych. Optymalnym usg-????? syntetyzowane nano-hierarchiczna Sapo - towarzyszyły lekkich olefin selektywności oraz konwersji metanolu od początku procesu po godzinach. W Tym badaniu wyraża wpływ substytucji Tm na strukturalne, optyczne oraz magnetyczne właściwości Z-zn ? ferryty ze.zn.tmxfe-ho. x. różne kompozycje ówczesny syntetyzowane metodą z użyciem ??????? Qsonica homogenizatory ultradźwiękowe khz oraz mocy W min. ??? obrazy udowodniono obecność jednofazowej ?, ferryty spośród rozmiarem ?????? w zakresie Nm. proporcja kationów zatwierdził umieszczenie witryny ????? B Tm. Morfologia oraz ???? materiałów mogą być uzyskane w oparciu Fe-sam, Edx oraz elementarnego mapowania. uprzedni optyczna szerokość strefy zabronionej zrobiłeś wartości obliczonej z pomocą doktora proc rozproszonego odbicia sposób i teoria ????-muncha. Tauc działek wykazały, że bezpośrednie Aigues wartości w zakresie. oraz. ev. analiza magnesowania przeciwko pola magnetycznego, lamp metalohalogenkowych, zostały spełnione. Następujące parametry magnetyczne, owe jakże nasycenia magnetyzacji Ms, Sqrmrms współczynnik prostokątności, chwila magnetyczny Nb, wytrzymałość na rozmagnesowanie Hc oraz remanencję Panie zostały ocenione. Krzywe Mn wykazały ??????, Sp w Hg i właściwości ferromagnetycznych K. wykazano, że wymiany Tm istotnie przekładają się na właściwości magnetyczne węzła ? ferryty. Tendencja do wzrostu Ms, Mr, Ns, i wartości Nb został zauważony na zmniejszenie podmiana treści Tm. Magnetyczne, optyczne oraz mikrostruktury, właściwości ultradźwięków syntetyzowane Coeuxfe-ho x. nanoferrites Nfs zostały uwzględnione w tamtym badaniu. Po ??????? syntezy, oraz Ir-fouriera do analizy potwierdziły schludność, strukturę sześcianu ? oraz Fdm przestrzeni grupy i spektralnych właściwości próbek ? ferrytu. kulisty morfologię i skład sztuczny artykułów obserwowano zbytnio pomocą przezroczysta oraz skanowania mikroskopii z Edx oraz elementarnego mapowania. Procent rozproszonego odbicia Dr był używany do optycznego sposób. Optycznym zakresie luzów, przykładowo, zostały ocenione z wykorzystaniem ????-muncha teoria oraz równanie Tauc. Na Przykład, wartości w wąskim zakresie. dla. ev. Magnetyczne parametry, takowe jakim sposobem Ms namagnesowanie nasycenia, Sqrmrms współczynnik prostokątności, Nb chwila magnetyczny, Ns trwałość na rozmagnesowanie i remanencję Panie były oceniane przez analizę pomiarów namagnesowania przeciwko pola magnetycznego, przeprowadzone w temperaturze pokojowej Hg T K oraz niskich temperaturach t k. takie wskazywało na takie, iż wytwarzane Coeuxfe-ho. x. nanospinel ?? przedstawić ?????? Smp przyrody w Hg. W niskiej temperaturze, różnorodnych Coeuxfe-ho x. nanospinel wyświetlacz ???? ferryty Fm naturze. zbyt wyjątkiem X. próbki wykazują zachowanie Zmp w bo zauważono, że wymiany Ue zmieniać w pokaźny sposób na magnetycznych danych. Utrzymuje się tendencja do zmniejszenia Ms, Mr i wartości uwaga odnotowano spośród zamiennikami Ue.