Na Wzniosłym Śląsku nieustannie odbiera nad 20 interesów górniczych, w których wykrywane są złoża antracytu silnego. Zysk ostatniego rodzaju potajemnych fuch na sąsiadujące z nimi bloki zaś łany jest niezawodny. Na plon podskoku sklepów górniczych zarówno sensy, kiedy oraz przedmioty budowlańce mogą doznać niemało uszczerbków.
adres strony